Info & Voorwaarden

Versie (26/02/2018).

De “Info & Voorwaarden” voor de "Pinksterlopen"" zijn de enig geldende bepalingen voor deze wedstrijden. De “Info & Voorwaarden” zijn nog wijzigbaar. Alle wijzigingen zullen hier op de blog gepubliceerd worden.

Adres
Correspondentie: 6 uur van Aalter, tav Joeri Schepers, Bierweg 11, 9880 Aalter, België
Start: Sportpark Drogenbrood, Wellingstraat 29a, 8730 Beernem, België
Routebeschrijving Aalter

Inschrijving
Via online-inschrijvingsformulier. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Info & Voorwaarden”. De inschrijving is definitief nadat ook de online-betaling werd uitgevoerd.

Voor-inschrijving
Vroegboekkorting voor de Pinksterlopen is mogelijk tot 31 maart 2018.
Voor-inschrijving tot 6 mei 2018.

Inschrijvingsprijs
Pinksterloop 100 km vroegboek €45, voor-inschrijving €55 (daginschrijving  €65)
Pinksterloop 10 km vroegboek €6, voor-inschrijving €8 (daginschrijving €10)

Rekeningnummer
IBAN = BE76 8900 2426 6195
BIC = VDSPBE91
Naam rekeninghouder = Joeri Schepers

Betalingsbevestiging
Vanaf eind maart worden wekelijks de betaalde inschrijvingen per mail bevestigd.
Niet betaalde inschrijvingen krijgen herinnering. Eén week na de herinnering worden niet betaalde inschrijvingen geschrapt.
Na schrapping dient u zich opnieuw in te schrijven aan de dan geldende voorwaarden.

Leeftijd
Minimum leeftijd deelname 100km is 18 jaar.
Minimum leeftijd deelname 10 km is 12 jaar.

Annulatie
Annulatie met een medisch attest voor 6 mei 2018 wordt volledig terugbetaald. Zonder medisch attest wordt 5€ adminstratiekosten ingehouden. Annulatie na deze data geeft geen recht op terugbetaling inschrijvingsgeld.
Voor overdragen naar een andere deelnemer gelden dezelfde voorwaarden en termijnen als bij annulatie.

Annulatie Evenement
Indien het evenement door uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kunnen de deelnemers zich gratis in schrijven voor een volgende editie van het zelfde evenement, of gratis inschrijven voor een ander evenement van de FV 6 uur van Aalter. FV 6 uur van Aalter zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven aangeboden wordt. FV 6 uur van Aalter kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's (bvb T-shirt, merchandising, ...).

Verantwoordelijkheid
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, of verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Info & Voorwaarden”.

Secretariaat
Secretariaat op 19 mei 2018 is open vanaf 7h00.

Borstnummer
Tijdens ALLE wedstrijden dienen de deelnemers hun borstnummer steeds duidelijk leesbaar midden op de borst te dragen. Er zijn steeds juryleden langs het parcours.

Start
De start van de 100km Pinksterlopen is op zaterdag 19 mei 2018 om 8h00.
Start van de 10 km om 17u00.

Bevoorrading
Langs de ronde van 5km zal 1 bevoorrading voorzien zijn. Sanitair is enkel beschikbaar in de sporthal.

Tijdslimieten Pinksterlopen
De tijdslimiet voor de 100km is 13h.
De laatste ronde dient men aan te vangen voor 20h30. Na dit tijdstip laten we geen lopers meer toe voor de laatste ronde.

Finish
Vroegtijdig stoppen moet zo snel mogelijk aan de organisatie gemeld worden.
Deelnemers die laattijdig de laatste ronde aanvangen of laattijdig de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de uitslag.

Afvalbeheer
De nodige afvalinfrastructuur is voorzien in de bevoorradingszones. Aan de deelnemers wordt gevraagd om het nodige respect te hebben voor het parcours, buurtbewoners en de natuur. Gelieve afval enkel op de voorziene plaatsen te deponeren.

Fietsbegeleiding
Langs het parcours kan de deelnemer zich laten begeleiden voor zover de “Info & Voorwaarden” niet geschonden worden. Fietsbegeleiding is niet toegelaten in de eerste en de laatste ronde. De begeleidende fietser draagt hetzelfde borstnummer als de atleet. Het is de begeleidende fietser niet toegelaten om de deelnemer uit de wind te zetten, te "stayeren". Pacen en coachen mag wel, zolang dit niet gepaard gaat met uit de wind zetten. De begeleidende fietser mag enkel bevoorrading aanbieden aan de atleet in de bevoorradingszone. Slechts één begeleidende fietser per atleet is toegelaten; hij begeleidt op eigen verantwoordelijkheid.

Sanitair
Is voorzien in de sporthal, Wellingstraat 29a ter hoogte van start & finish van de Pinksterlopen.

Parcours
Het parcours bestaat uit 20 rondes van 5km (exacte opmeting volgens de richtlijnen van IAU volgt later). Het parcours loopt over de openbare weg. Er zal één richtingsverkeer gelden.

Overtredingen
Wanneer de wedstrijdjury overtredingen vaststelt zal de deelnemer eerst mondeling verwittigd worden. Bij het herhalen van de overtreding wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald. Bij overtreding van het afvalbeleid, of wedstrijdvervalsing kan de deelnemer onmiddellijk uit de wedstrijd gehaald worden.

Uitslag
De uitslag wordt de volgende dag op deze site gepubliceerd.

Opmerkingen
Deelnemers kunnen tot 30 minuten vóór de prijsuitreiking hun opmerkingen kenbaar maken aan de wedstrijdjury.

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking 100km om 19u00; aansluitend prijsuitreiking 10km.

Naturaprijs
Voor de deelnemers van de 100km is een unieke badhanddoek (70x140cm) voorzien.
Voor de 10km zal een andere naturaprijs voorzien worden.

Belgisch Kampioenschap & Kampioenschap van Vlaanderen
Om in aanmerking te komen voor de kampioenschappen dient u zich in te schrijven met uw VAL of LFBA nummer.
Tijdens de wedstrijd dient de deelnemer te lopen in de officiële kledij van zijn VAL of LBFA club.
Naast de kampioenschappen georganiseerd door de Nationale en Vlaamse atletiekbonden, organiseren wij zelf een "open" wedstrijd.
De open wedstrijd staat ook open voor buitenlandse lopers en lopers die niet aangesloten zijn bij de VAL of LBFA.

Podia Open wedstrijd:
Top 3 Heren 100km Pinksterloop: 50€ - 40€- 30€
Top 3 Dames 100km Pinksterloop: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Heren 10km Pinksterloop: 25€ - 15€ - 10€
Top 3 Dames 10km Pinksterloop: 25€ - 15€ - 10€
1° prijs per categorie wordt steeds uitgereikt.
2° prijs vanaf 5 deelnemers in de betreffende categorie
3° prijs vanaf 10 deelnemers in de betreffende categorie

Openbaar vervoer:
NMBS-station Beernem ligt ongeveer 1,2 km van het parcours.

Overnachting:
Indien u hier vragen over heeft, contacteert u ons best per mail. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Parcours:
Het parcours wordt gepubliceerd via de websites van de wedstrijden.

Spartathlon, Certificiëring.
Net als bij de eerste editie wordt het parcours opnieuw officiëel opgemeten en een IAU bronze label aangevraagd. Hierdoor gelden de uitslagen bij de Pinksterlopen als criterium voor Nationale ploegen, of als certificiëring voor wedstrijden zoals de Spartathlon.

Parking:
Ter hoogte van Sportpark Drogenbrood, Wellingstraat 29a is openbare parking voorzien.

Telefoon (extra info of bij last minute problemen):
+32 475 855 490

Mail
U kunt ons ook contacteren via mail

Gegevensverwerking
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking. De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto, film video, ... van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.  De organisatie mag de gegevens van de deelnemers gebruiken in publieke deelnemerslijsten, uitslagen en berichtgeving over de wedstrijden. De deelnemer wordt ook automatisch aangemeld voor de maandelijkse nieuwsbrief van de organisatie.

Heeft u nog een vraag dan kunt u deze mailen. Als ze voor meerderen van belang is, kunnen we het antwoord bij de praktische info toevoegen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten